wtf
May 3, 2023

Az égéskésleltetésről

Amit az égéskésleltető termékekről tudni érdemes:

  1. Az égésről általában

Az égés elindulásához éghető anyagra, oxigénre és megfelelő gyulladási hőmérséklet egyidejű jelenlétére van szükség. Az égés fennmaradásához a folyamatos oxigén pótlás (a füst helyett friss oxigén bejutása) nélkülözhetetlen. Az égés eredményeképpen légnemű (füstgázok) és szilárd (pl. hamu, korom) anyagok keletkeznek.

Az épülettüzek során a füst okozza a legnagyobb problémát azáltal, hogy a menekülő személyek a füstöt vagy az égés során felszabaduló egyéb káros anyagokat belélegzik, ami károsítja a légzőszervüket és/vagy a füsttől nem látják a menekülési útvonalat és a tűztérben rekednek.

  1. Faanyagok tűzállósága

A faanyag éghető anyag, mindemellett a tűzzel szembeni viselkedése bizonyos szempontból kedvezőbb, mint más (pl. tégla, vasbeton) építőanyagoké, mert hő hatására kevésbé deformálódik és kevésbé vezeti át a hőt más anyagokra.

A faanyagok tűzzel szembeni ellenálló képességét alapvetően meghatározza a fafaj szövetszerkezete, tömörsége, bizonyos járulékos anyagok megléte vagy hiánya. A különböző fafajok tűzzel szembeni ellenállás szempontjából a következőképpen csoportosíthatók:

Tűzzel szembeni ellenállás Fafaj
akác, bükk, tölgy, kőris
Közepesvörösfenyő, erdei fenyő, fekete fenyő, nyír
Mérsékeltlucfenyő, dió, cseresznye
Nem ellenállónyár, éger, hárs, jegenyefenyő

 

A faanyagok tűzzel szembeni viselkedése megfelelő égéskésleltető szerrel – és annak helyes alkalmazásával – kedvezőbbé tehető, vagyis a faanyag tűzzel szembeni viselkedési osztálya javítható.

  • Faanyagok tűzállósági értéke

Egyes esetekben a beépített faanyagoknál nem csak tűzzel szembeni ellenállást kell növelni, hanem bizonyos időtartamig (pl. 15, 30 vagy 60 percig) biztosítani szükség a faszerkezet tűzzel szembeni ellenállását is, vagyis erre az időtartamra biztosítani kell a tartószerkezet stabilitását, hogy elég idő legyen pl. a mentési és/vagy tűzoltási feladatok biztonságos elvégzésére.

Mit jelent ez a faanyagvédőszer alkalmazása szempontjából?

Az Európában honos faanyagok beégési sebessége (β érték) fafajtától függően 0,5-1,3 mm/perc értéket mutat égéskésleltető szer alkalmazása nélkül. Nemzetközi kutatások eredménye alapján a fenyő anyagokra elfogadott beégési sebesség érték az 1,0 mm/perc.

Ez azt jelenti, hogy egy 200×200 mm-es fenyőfa gerenda (1 mm/perc beégési sebességgel) 60 perc értéket mutat c égés után minden oldalából elveszít legalább 60-60 mm-t, vagyis egy 140×140 mm-es gerendának megfelelő faanyagnak kell az eredeti tartófunkciót ellátnia 1 óra égés után. Az anyagveszteség nagyobb lehet a faanyagok éleinél, vagyis ahol az égéshez több oldalról kap oxigént, de a beégés mértékét még számos más tényező is befolyásolja, mint pl. a faanyagon lévő repedések, a faanyagra ható erők, stb.

Annak meghatározása, hogy ezt a tartófunkciót milyen anyagveszteség mellett tudják a faszerkezet egyes elemei megőrizni, főként tartószerkezeti szakember/tűzvédelmi szakember tudja meghatározni, mi abban tudunk segítséget nyújtani, hogy termékünk meghatározott fafaj és tűzállósági időtartam esetén mekkorára tudja a beégési sebességet csökkenteni. Ezen információk ismeretében a szakemberek már viszonylag pontosan meg tudják határozni a felvinni szükséges anyagmennyiséget.

A fentiekből is látható, hogy a faanyagok tűzzel szembeni ellenállóságának biztosítása nagyon összetett feladat, mely képzett szakember (regisztrált tűzvédelmi tervező vagy tűzvédelmi szakértő) közreműködését igényli.

Ahhoz, hogy egy védőszer ilyen komoly követelménynek megfeleljen, számtalan laborvizsgálaton kell rendszeresen átesnie és jól teljesítenie. Ez idő- és költségigényes folyamat, hosszú engedélyezési eljárás, amit nagyon kevés gyártó vállal fel. Az AITHON PV33 termékcsalád jelenleg az egyetlen nemzetközi akkreditációval is rendelkező égéskésleltető termék a hazai piacon, amely igazoltan 15, 30 vagy 60 perces tűzállósági értéket tud biztosítani faanyagok esetén.

  1. Hogyan válasszunk faanyagra égéskésleltető szert?

A legfontosabb dolog leszögezni, hogy az égéskésleltető szerek nem teszik éghetetlenné a kezelt felületet, csak késleltetik annak gyulladási hajlamát, csökkentik az éghetőségét (hangsúlyozva újra, hogy most csak a faanyagokra készült termékekről beszélünk).

Ettől függetlenül hatóanyagukban, teljesítményükben, összetételükben és minőségükben nagyon eltérhetnek a készítmények, az adott piac kínálatát nehéz teljeskörűen feltérképezni és még nehezebb azokat összehasonlítani.

Az égéskésleltető szer választásánál az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni:

SzempontMagyarázatAITHON termékekre vonatkozó megjegyzés
Rendelkezik-e a termék égéskésleltető szerként hazai forgalmazási engedéllyel?A Tűzvédelmi Törvény 13. §-a értelmében olyan építési termék hozható forgalomba, amely rendelkezik az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott, beépítéshez szükséges iratokkal. Ennek bemutatását az érdeklődő kérheti a termék forgalmazójától.Az AITHON termékek európai tanúsítvánnyal rendelkeznek:
PV33+F3A: ETA 15/0424
AL20X: ETA 17/0507, melyeket a www.eota.eu weboldalon ellenőrizhet.

Milyen tűzvédelmi besorolást kapott a készítmény?Faanyagokra gyártott égéskésleltető termékeknél a legmagasabb tűzzel szembeni viselkedési osztályként B-s1;d0 osztály érhető el. A minősítést erre jogosult intézmények által végzett, szabványokon alapuló vizsgálatok állapítják meg. A termék teljesítmény nyilatkozatával ez igazolható.Az AITHON termékek mindegyike a legmagasabb: B-s1; d0 tűzvédelmi osztály minősítést kapták az EN 13501-1 és ETAG028 szabvány alapján. Ennek tényét a termék magyar nyelvű teljesítmény nyilatkozata tartalmazza.
Milyen tűzállósági értéket biztosít az adott készítmény?Egyes felhasználási helyeken a beépítendő faanyagra 15, 30 vagy 60 perc között tűzállósági értéket is előírhatnak a jogszabályok. Jelenleg a hazai piacon nagyon kevés készítmény van, amely nemzetközileg igazolt tűzállóságot tud biztosítani. Az AITHON PV33 és F3A termékkombináció laborvizsgálatokkal igazolt, 15-60 perc közötti tűzállósági értéket tud biztosítani, melyet a termék teljesítmény nyilatkozata is igazol. Ennek részleteiről érdeklődjön a forgalmazónál.
Hogyan hat a kezelés a faanyag szilárdságára?Egyes tűzgátló szerek hatóanyagai (pl. a só alapú hatóanyagok) száradás után roncsolhatják a farostok állagát, ezáltal csökkentik annak tartószilárdságát.Az AITHON termékek nem tartalmaz a faanyag rostjait károsító komponenseket (az AITHON termékek szintetikus alapú termékek).
Hogyan befolyásolja a szer a kezelt faanyag esztétikai megjelenését?A megrendelő elvárása lehet, hogy az égéskésleltető kezeléssel ne változzon a kezelt faanyag színe vagy éppen színes legyen, hogy láthatóvá váljon a kezelés elvégzése.Az AITHON termékek transzparens és fehér színben kaphatók. Az elvárt tűzzel szembeni viselkedési osztályt mindkét termék biztosítani tudja, tűzállósági teljesítményre csak a transzparens terméknek van akkreditációja.
A transzparens AITHON termék alkalmazása esetén a kezelendő felület színe, kívánt színárnyalata megfelelő lazúrozással biztosítható.
Mennyire könnyű és gyors a termékkel dolgozni?Még a legkiválóbb minősítésű termékeknél is előfordulhat, hogy nehéz vagy időigényes a kijuttatása (pl. nem lehet gépesíteni a felhordást, eltömíti az anyag szórófejet, több rétegben hordható fel, stb.). Érdemes tájékozódni a termék kijuttatásáról a forgalmazónál.Termékeink esetén általában 1 rétegű felhordás szükséges, melyet szóróberendezéssel gyorsan és hatékonyan el lehet végezni. Felhasználóink visszajelzése szerint a termékkel nagyon jó dolgozni.
Tűzállósági teljesítmény biztosítása esetén nagyobb mennyiséget kell felhordani, erről érdeklődjön a kapcsolattartónál.
Milyen a készítmény veszélyes anyag kibocsátása?A kezelést végzők egészségének védelme fontos szempont, a gyártók mindig megadják a forgalmazók számára a veszélyes anyag kibocsátásra vonatozó paramétereket, amiről a vásárlónak érdemes tájékozódnia (pl. biztonsági adatlap)Az AITHON készítmények
ISO 16000 szerinti veszélyes anyag kibocsátási értéke nagyon kedvező: „A” osztály besorolást kaptak.
Vizes bázisú vagy oldószer alapú a készítmény?Egyes kivitelezők előnyben részesítik a vizes bázisú készítményeket (mert a vizes bázisú termékek nem tűzveszélyesek, egyszerűbb az eszközök tisztítása, enyhébb a szaghatása, kisebb az illékony anyag kibocsátása, stb.). Ez a termék műszaki adatlapjából általában kiderül.A hazánkban forgalmazott AITHON termékek mindegyike vizes bázisú készítmény.
Milyen a készítmény összeférhetősége más termékekkel?Gyakran előfordul, hogy a kezelendő felületet előzetesen valamilyen, a faanyagba beszívódó gomba- és/vagy rovarmentesítő védőszerrel is el kellett látni és erre a felületre kell az égéskésleltető szert felvinni úgy, hogy annak hatékonysága ne csökkenjen. Ilyen esetben mindig ellenőrizni kell a két készítmény összeférhetőségét. Ezzel kapcsolatban a forgalmazót érdemes megkérdezni. Az általunk forgalmazott XILIX gél Fongi+ faanyagvédőszer és az AITHON égéskésleltető szer kompatibilitására tájékoztató jellegű vizsgálatokat végeztünk. A két készítmény szinergikus hatást mutatott (az előzetesen XILIX géllel kezelt faanyagok kedvezőbb égési tömegveszteséget produkáltak).
Mennyire tartós a kezelés?A forgalmazóktól érdemes írásos nyilatkozatot kérni a szakszerűen kivitelezett égéskésleltető kezelés tartósságáról, ezt általában a forgalmazók megkapják a gyártótólAz AITHON termékek szakszerű kijuttatása esetén a gyártó 10 éves garanciát vállal.
Mennyibe kerül a termék?Az árak összehasonlításánál mindenképpen a m2-re jutó költséget kell alapul venni, illetve azt, hogy a terméket hány rétegben és hogyan lehet kijuttatni (munkaerő költség szempontjából). Ennek ellenőrzéseként mindenképpen nézze meg a termék gyártói műszaki adatlapját! Ezenkívül szempont lehet a kiszállítási díj és egyéb járulékos tényezők (fizetési határidő, stb) mérlegelése is. Árainkról érdeklődjön kapcsolattartónknál. Nagyobb volumenű projekt esetén kérje egyedi ajánlatunkat.

Megjegyzés: Az égéskésleltető termékek ára és szakszerű kijuttatása nem olcsó „mulatság”. Az égéskésleltető szerek gyártása során rengeteg engedélyezési folyamaton, laborvizsgálaton kell átesni, ott megfelelni, engedélyezési ügyeket intézni, időnként felülvizsgálatokat végezni, melyek nagyon megdrágítják ezen anyagok előállítását.

Ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy a tűz elleni védelem felelősségteljes dolog. Egy esetleges tűzeset komoly emberi és anyagi kockázattal jár, egy esetleges tűz esetén a tűzvédelem megfelelősége utólag is ellenőrizhető és számonkérhető. Ezért ezen a költségvetési tételen nem érdemes és nem is szabad spórolni.

Égéskésleltető termékeink részletes tudnivalóit tekintse meg itt