January 8, 2019

Mély beszívódás

Mély beszívás:

Xilix beszívódás – bemutató

Több független laboratóriumi vizsgálat is igazolja, hogy – más termékekkel ellentétben – a hatóanyag 3 cm-nél is mélyebben beszívódik és fixálódik a faanyagban különböző keménységű faanyagoknál is.

Magyar szakértő (Pasinszki József, igazságügyi vegyész- és környezetvédelmi szakértő) szakvéleménye:

(140/19. sz. szakvélemény, elérhető a Dokumentumok menüpontban)

Leírás: Egy kivitelező kérte fel közvetlenül a szakértőt, hogy vizsgálja meg, valóban átszívódik-e a XILIX gél hatóanyaga az általuk kezelendő 2,5 cm-es tetőléceken. A kezelendő tetőlécekből a szakértő kapott egy mintát, amit 400 g/m2 dózissal kezelt a faanyagvédőszerrel, valamint a kivitelező is készített egy mintát, amire 200 g/m2 dózissal számolva vitte fel a XILIX gélt.

A kezeléstől számított 4 nap múlva a szakértő elvégezte a vizsgálatot és a nagyobb dózissal kezelt faanyag hátoldalán kimutatható volt a hatóanyag (vagyis megtörtént a teljes átszívódás), a kisebb dózisnál viszont nem. (A 113/19. számú szakértői véleményt szerzői jogokra hivatkozva nem tudjuk közzé tenni).

Amikor a szakvélemény eljutott hozzánk (a forgalmazóhoz), felvettük a kapcsolatot a szakértővel és tájékoztattuk, hogy a faanyagvédőszer teljes beszívódásához hosszabb (2-3 hetes) időszak szükséges, 4 nap nem elegendő, felkértük, hogy a kisebb dózissal kezelt faanyagon ismételje meg a vizsgálatot egy későbbi időpontban.

Összegzés: a 400 g/m2 dózisú Xilix géllel kezelt faanyagon az átszívódást már a 4. napon kimutatható volt, a 200 g/m2 dózissal kezelt faanyagnál a beszívódáshoz hosszabb időre volt szükség, de az 50. napon végzett vizsgálat itt is igazolta a 2,5 cm vastag faanyagon történő teljes átszívódást, hangsúlyozva, hogy a vizsgálatot a forgalmazótól függetlenül (annak tudta nélkül) kérték, az Agrosol már csak a vizsgálat kiegészítését kérte a termék tulajdonságára tekintettel.

Az FCBA (Francia Állami Faanyag Kutató és Minősítő Intézet) által végzett beszívódási vizsgálat eredménye röviden összefoglalva:

Erdei fenyőn és lucfenyőn végzett vizsgálat: 10-10 db, egyenként 0,08 m2 felületű faanyagra 36g XILIX védőszert helyeztek ki és vizsgáltak 4 héten át gázkromatográfiás készülékkel. Az erdei fenyő minták hatóanyag tartalmát a kezelt felülettől mért 3 cm mélyen, a lucfenyő minták hatóanyag tartalmát pedig 2 cm mélyen értékelték. Mindkét esetben hatásos koncentrációban ki tudták mutatni a kiértékelt felületen a termék hatóanyagát.

Feltételezhetően a hatóanyag ennél mélyebben is bejut a faanyagba, de a vizsgálat (a vizsgálati protokoll előírása szerint) erre a mélységre terjedt ki.